Науково-технічна бібліотека

Одеської національної академії харчових технологій

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Замовлення літератури
КЦВ ОНАХТ
ONAFT4Ref
Зараз на сайті: 34
Сьогодні: 58
Вчора: 209
На поточному тижні: 986
На минулому тижні: 1196
У поточному місяці: 4115
У минулому місяці: 6949
Всього: 607969

Наукові праці ОНАХТ: Ретроспектива

РЕТРОСПЕКТИВА: наукові  праці ОНАХТ (1928–1962)

            Пропонуємо вашій увазі оцифровані матеріали наукових праць академії, починаючи з першого видання 1928 р. по 1962 р. 

            Офіційна хронологія видань наукових праць академії починається з 1938 р. Однак, ще у 1928–1931 рр. у нашому ВНЗ видавалися збірники праць, які містили серйозні наукові роботи як викладачів інституту, так і працівників харчових виробництв.  

            У 2013 році виповнилося 85 років з дня виходу з друку першого випуску збірників праць інституту, які називалися «Вестник» та «Известия», і 75 років від початку видання збірників, які спершу виходили під назвою «Труды Одесского института технологии зерна и муки им. И.В. Сталина», потім – «Труды Одесского института инженеров мукомольной промышленности и элеваторного хозяйства им. И.В.Сталина», «Труды Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова», «Наукові праці ОДАХТ».

            На сьогоднішній день збірники наукових праць академії відомі як «Наукові праці ОНАХТ». 

            У першому випуску 1928 р. під назвою «Вестник научно-технического кружка при Одесском мукомольном политехникуме» розміщені статті про діяльність безпосередньо науково-технічного гуртка, його завдання, пов’язані з виявленням і стимулюванням нових ідей, залученням студентів і молодих співробітників до науково-дослідної роботи, зміцнення зв’язків з виробництвом шляхом обміну досвідом і консультаціями. У «Вестнике» опубліковані статті викладачів нашого навчального закладу (Д.Г.Файг, Н.І.Озолін,  Б.С.Дмитрієв) та інженерів виробництв. 

            У редакційний комітет увійшли професори К.А. Богомаз, директор технікуму з 1922 по 1929 р., інженери  Г.Д. Домбровський,  Н.І. Озолін  та  ін. 

            Наступний випуск вийшов у 1929 р. і був перейменований в «Известия правления и научно-технического кружка Одесского политехникума технологии зерна и муки».

            Цікава передмова професора К.А. Богомаза до цього випуску, в якій відзначається, що «Состоявшийся в июле с.г. Всесоюзный Научно-технический съезд Научно-технического совета по Мукомольному, Хлебопекарному и Крупяному производству в Москве отметил, какой большой удельный вес имеют работы Политехникума в этих областях. Члены съезда взяли у представителей Политехникума обещание скорейше издать доклады, прочитанные на съезде, что Политехникум изданием первого выпуска Известий и начал выполнять». 

            Видання «Вестника» та «Известий» було першим досвідом підготовки і випуску наукових праць інституту.

            У 30-ті роки, у складних політичних обставинах, в умовах частої зміни керівництва вузу та організаційних перетворень, тимчасово було призупинено випуск наукових праць інституту. Але ВНЗ продовжував жити і працювати. Наші вчені в довоєнний період зробили великий внесок у розвиток теоретичних основ переробки та зберігання зерна, хлібопечення, надавали допомогу підприємствам у реконструкції та створенні нової техніки і технології. Виникла необхідність поновлення випуску власного наукового видання.

            У 1938 р. у Москві, в Держторгвидаті, накладом 2000 примірників були опубліковані «Труды Одесского института технологии зерна и муки им. И.В.Сталина», які охоплюють науково-дослідні роботи, що мали велике, актуальне на той час, значення для промисловості. 

            Створений у 1946 р. Науково-дослідний сектор значно розширив можливість інституту виконувати науково-дослідні роботи на замовлення підприємств. Госпдоговірні роботи стали гарною фінансовою основою для розвитку матеріально-технічної бази кафедр, у тому числі наукових лабораторій, оснащенням їх новітнім обладнанням та приладами. 

            З  року  в  рік  зростав об’єм науково-дослідних робіт, які виконував інститут. Варто також відзначити і якісні зміни в науково-дослідній діяльності інституту, це, в першу чергу, широке використання комплексної розробки тем за участі спеціальних та загально  технічних  кафедр  вузу. 

            Перший повоєнний випуск «Трудов института» вийшов у 1948 р. Його відкриває історичний нарис, присвячений ювілею інституту, доцентів С.М. Золотарьова, який очолював інститут в 1938–1948 рр., відповідального редактора випуску, та  П.Г.Демидова. До цього нарису протягом ось уже декількох десятиліть постійно звертаються співробітники академії, які цікавляться історією нашого вузу.

            На сторінках збірника ми бачимо праці корифеїв наукової думки – професора  Д.І.Рабиновича, у ті роки ще кандидатів технічних наук, доцентів П.Г.Демидова, В.Я.Белецького,  А.В. Панченка,  І.І. Ленарського,  П.Н. Платонова  та  інших. 

            3-й том «Трудов института» під тематичною назвою «Вопросы мукомольной промышленности и элеваторно-складского хозяйства» був виданий у 1952 р. теж на всесоюзному рівні. Відповідальний редактор випуску – доцент Н.П. Платонов, який очолював вуз у 1948–1967 рр. 

Усього з 1928 по 1962 р. вийшло з друку 18 збірників, які розміщені на нашому сайті. 

            Регулярний випуск наукових праць нашого вузу поновлено у 1994 р., коли в умовах суверенної України вуз отримав академічний статус.

            Зі збірниками «Наукові праці ОДАХТ» та «Наукові праці ОНАХТ» можна ознайомитися і попрацювати в читальному залі періодичних видань  Науково-технічної  бібліотеки  академії.

1. Вестник научно-технического кружка при Одесском мукомольном политехникуме. – О.,1928. – № 1, ноябрь. - 96 с.

2. Известия правления и научно-технического кружка Одесского политехникума технологии зерна и муки. – О.,1929. - № 1 (2). – 101 с.

3. Известия Одесского института технологии зерна и муки. – О.,1930. - № 2 (3). – 96 с.

4. Вісник Одеського інституту технології зерна й борошна. – О.,1931. – Ч. 2 (3). - 92 с.

5. Труды Одесского института технологии зерна и муки им. И.В.Сталина. - О.,1938. – [Т. I]. – 130 с.

6. Труды института / Одес. ин-т инженеров мукомол. пром-сти и элеватор. хоз-ва им. И.В.Сталина. – О.,1948. – Т. II. – 187 с.

7. Вопросы мукомольной промышленности и элеваторно-складского хозяйства: труды / Одес. ин-т инженеров мукомол. пром-сти и элеватор. хоз-ва им. И.В.Сталина. – М.,1952. – Вып. III. – 260 с.

8. Труды института / Одес. ин-т инженеров мукомол. пром-сти и элеватор. хоз-ва им. И.В.Сталина. – О.,1952. – Т. IV. – 176 с.

9. Труды / Одес. технол. ин-т им. И.В.Сталина. – М.,1955. – Вып. V. – 112с.

10. Труды института / Одес. технол. ин-т им. И.В.Сталина. – О.,1954. – Т. VI. – 180 с.

11. Труды Одесского технологического института им. И.В.Сталина. – О.,1955. – Т. VII. – 172 с.

12. Труды Одесского технологического института им. И.В.Сталина. – О.,1957. – Т. VIII. – 128 с.

13. Труды Одесского технологического института им. И.В.Сталина. – О.,1958. – Т. IX. – 188 с.

14. Труды Одесского технологического института. – О.,1956. – Т. X. – 82с.

15. Труды Одесского технологического института им. И.В.Сталина. – О.,1959. – Т. XI, вып. I. – 62 с.

16. Труды Одесского технологического института им. И.В.Сталина. – О.,1961. – Т. XI, вып. 2. – 176 с.

17. Труды Одесского технологического института им. И.В.Сталина. – О.,1960. – Т. XIII. – 112 с.

18. Труды Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова. – О.,1962. – Т. XIV. – 132 с.