Науково-технічна бібліотека

Одеської національної академії харчових технологій

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Замовлення літератури
КЦВ ОНАХТ
ONAFT4Ref
Зараз на сайті: 26
Сьогодні: 48
Вчора: 209
На поточному тижні: 976
На минулому тижні: 1196
У поточному місяці: 4105
У минулому місяці: 6949
Всього: 607959

Словники та довідники


Большой юридический словарь. – [Б.м.],[Б.г.]. – 623 с. скачати

 

Голоскевич, Г. Правописний словник (за нормами українського правопису Всеукраїнської академії наук) / Г. Голоскевич. – Х.: [Б.и.], 1929. – 633 с. – (Останнє оновлення 03.07.2009). скачати

 

Деркач, П.М. Короткий словник синонімів української мови / П.М. Деркач; доопрац. і відп. ред. С.П. Левченка. – К.: Рад. шк., 1960. – 188 с. скачати

 

Дорошенко, М. Російсько-український словник ділової мови: [Матеріяли до української термінології та номенклятури; Т. XVI] / М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшевич; Укр. акад. наук, Ін-т укр. наук. мови. – Х.: Держ. вид-во України, 1930. – 254 с. – (Останнє оновлення 15.06.2010). скачати

 

Канівець, М. Російсько-український словник: (Більше як 3000 слів і виразів) / М. Канівець. – К.: Книгарня Л. Ідзіковського, [1918]. – 63 с.  скачати

 

Настольный энциклопедическій словарь. [В 8 т.] Т. I (А - Ботаническій заливъ) / Т-во А. Гранатъ и К°. – 4-е изд., перераб. – М.: Тип. О-ва распространенія полезныхъ книгъ, аренд. И.К. Солнцевымъ, 1900. – 778 с.  скачати

 

Настольный энциклопедическій словарь. [В 8 т.] Т. II (Ботаническій заливъ - Граціусъ)  / Т-во А. Гранатъ и К°. – 4-е изд., перераб. – М.: Типо-лит. А.В. Васильева и К°, 1901. – 1184 с.  скачати

 

Настольный энциклопедическій словарь. [В 8 т.] Т. III (Грація - Кальдеронъ) / Т-во А. Гранатъ и К°. – 3-е изд., стереотип. – М.: Тип. О-ва распространенія полезныхъ книгъ, 1895. –[680] с.  скачати

 

Настольный энциклопедическій словарь. [В 8 т.] Т. IV (Кальдеръ - Ленскій) / Т-во А. Гранатъ и К°. – 3-е изд., стереотип. – М.: Высочайше утв. Т-во скоропечати А.А. Левенсонъ, 1897. –[675] с.  скачати

 

Настольный энциклопедическій словарь. [В 8 т.] Т. V (Ленстэръ - Муромцевъ) / Т-во А. Гранатъ и К°. – 3-е изд., стереотип. – М.: Высочайше утв. Т-во скоропечати А.А. Левенсонъ, 1897. –[637] с. – (формат djvu).  скачати

 

Настольный энциклопедическій словарь. [В 8 т.] Т. VI (Муромъ - Побѣдоносцев) / Т-во А. Гранатъ и К°. – 3-е изд., стереотип. – М.: Высочайше утв. Т-во скоропечати А.А. Левенсонъ, 1897. –[648] с.  скачати

 

Настольный энциклопедическій словарь. [В 8 т.] Т. VII (Побѣжалость - Славянскъ) / Т-во А. Гранатъ и К°. – 3-е изд., стереотип. – М.: Высочайше утв. Т-во скоропечати А.А. Левенсонъ, 1896. –[681] с.  скачати

 

Настольный энциклопедическій словарь. [В 8 т.] Т. VIII (Сладкое дерево - V) / Т-во А. Гранатъ и К°. – 3-е изд., стереотип. – М.: Высочайше утв. Т-во скоропечати А.А. Левенсонъ, 1897. –[889] с.  скачати

 

Огієнко, І. Український стилістичний словник: Підручна книжка для вивчення української літературної мови / І. Огієнко. – Львів: Друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1924. – 496 с. – (Автограф авт.).  скачати

 

Паночіні, С. Словник біологічної термінології / С. Паночіні; Всеукр. акад. наук, Наук.-дослід. ін-т мовознавства. – Х.: Рад. шк., 1931. – 100 с. – (Сер. практ. словників; Вип. IV).  скачати

 

Підмогильний, В. Російсько-український фразеологічний словник / В. Підмогильний, Є. Плужник. - [Б.м.],[Б.и.], 1928. – 85 с. – (Останнє оновлення 15.06.2010).  скачати

 

Полонський, Х. Словник природничої термінології: [Матеріяли до української термінології та номенклатури; Т. XI] / Х. Полонський; Укр. акад наук, Ін-т укр. наук. мови. - [К.]: Держ. вид-во України, 1928. – 268с.  Скачати

 

Російсько-український словник (А-П) / підгот. О. Телемко. – К., 2007. – 2568 с. – (Електронна версія Російсько-українського словника / гол. ред. А.Е. Кримський. – К.: Червоний шлях, 1924-1933). – (Останнє оновлення 15.06.2010). скачать

Російсько-український словник правничої мови / гол. ред. А.Ю. Кримський. – К., 1926. – 328 с. – (Останнє оновлення 15.06.2010).  Скачати

 

Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів / склав В. Доманіцький. – К.: Друк. С.А. Борисова, 1906. – 138 с.  Скачати

 

Словарь української мови / зібрала ред. журн. «Кіевская Старина»; упоряд. з додат. власного матеріялу Б. Гринченко. – К., 1907-1909. – Т. I-IV. – (Оснаннє оновлення 17.06.2010).  Скачати

 

Толковый словарь живого великорусскаго языка Владимира Даля / подъ ред. И.А. Водуэна-де-Куртэне. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – СПб.; М.: Изд. Поставщиков Двора Его Императ. Величества Т-ва М.О. Вольфъ, 1903. – Т. 1 (А-З). – 1724  с. – (формат djvu).  Скачати

 

Толковый словарь живого великорусскаго языка Владимира Даля / подъ ред. И.А. Водуэна-де-Куртэне. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – СПб.; М.: Изд. Поставщиков Двора Его Императ. Величества Т-ва М.О. Вольфъ, 1903. – Т. 2 (И-О). – 2030  с. – (формат djvu).  Скачати

 

Толковый словарь живого великорусскаго языка Владимира Даля / подъ ред. И.А. Водуэна-де-Куртэне. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – СПб.; М.: Изд. Поставщиков Двора Его Императ. Величества Т-ва М.О. Вольфъ, 1903. – Т. 3 (П-Р). – 1782  с. – (формат djvu).  Скачати

 

Толковый словарь живого великорусскаго языка Владимира Даля / подъ ред. И.А. Водуэна-де-Куртэне. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – СПб.; М.: Изд. Поставщиков Двора Его Императ. Величества Т-ва М.О. Вольфъ, 1903. – Т. 4 (С-V). – 1706  с. – (формат djvu).  Скачати

 

Шелудько, І. Російсько-український словник технічної термінології / І. Шелудько, Т. Садовський; Укр. акад наук, Ін-т укр. наук. мови. - [К.]: Держ. вид-во України, 1928. – 438 с. – (Останнє оновлення 15.06.2010).  Скачати

 

Справочник по производству консервов. Т. 1. Общие вопросы консервирования. Оборудование, механизация и автоматизация консервного производства / под ред. В.И. Рогачева. – М.: Пищевая пром-сть, 1965. – 770 с.  Скачати

 

Справочник по производству консервов. Т. 2. Тара для сырья, полуфабрикатов и готовой продукции / под ред. В.И. Рогачева. – М.: Пищевая пром-сть, 1966. – 640 с. Скачати

 

Энциклопедический сельскохозяйственный словарь-справочник (краткий). – М.: Сельхозгиз, 1959. – 1023 с. Скачати

 

Книга о вкусной и здоровой пище. – М.: Пищепромиздат, 1952. – 454 с. Скачати

 

Беленький, Л.Я. Хлеб и хлебные изделия: справ. пособие / Л.Я. Беленький, Г.П. Ремезович. – М.: Госторгиздат, 1957. – 119 с. Скачати

 

Справочник по макаронному производству / Н.В. Пшенников, Б.Д. Домановский, Е.С. Поляков, М.И. Никольский; под ред. В.В. Лукьянова. – М: Пищепромиздат, 1956. – 474 с. Скачати