Науково-технічна бібліотека
Одеської національної академії харчових технологій

Умови пошуку
Вид документа включаючи ( Навч-метод посібник Електр. док.ОНАХТ )

Результати 1 - 20 від загального числа 1762

1.

*Ступницька Т.М., *Дойчева К.С.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання індивідуального завдання з курсу "Облік і аудит" [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво", ден. форми навчання / відп. за вип. В.В. *Немченко; ОНАХТ, Каф. обліку та аудиту. – Одеса : ОНАХТ, 2013. – 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): 23 с. тексту c : o.

Шифр: 657(07)  Авторський знак: C88
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-1039/cd-1039.pdf

Опис документа

2.

*Ступницька Т.М., *Дойчева К.С.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Бухгалтерський облік" [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" ден. форми навчання / відп. за вип. В.В. *Немченко; ОНАХТ, Каф. обліку та аудиту. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): 13 с. тексту c : o.

Шифр: 657(07)  Авторський знак: C88
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-1614/cd-1614.pdf

Опис документа

3.

*Verkhivker Y., *Pylypenko L., *Pylypenko I.

Microbiology, energy, packing and control of the canning production [в сокращении] [Електронний ресурс] = [Микробиология, энергетика, упаковка и контроль консервирования] : monograph. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Acad. Publ, 2015. – 87 p. c : o.

Шифр: 664.8  Авторський знак: V
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-1309/cd-1309.pdf

Опис документа

4.

*Аванесьянц А.Г.

Методичні вказівки з курсу "Прикладна механіка" до розділу "З`єднання" [Електронний ресурс] : для бакалаврів, для студентів проф. напряму підготовки бакалаврів 6.051701 "Харчові технології та інженерія" заоч. форми навчання / відп. за вип. Р.В. *Амбарцумянц; ОНАХТ, Каф. механіки та інженерної графіки. – Одеса : ОНАХТ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 29 с. тексту c : o.

Шифр: 621(07)  Авторський знак: А18
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-507/cd-507.pdf

Опис документа

5.

*Аванесьянц А.Г., *Горкавенко Є.А.

Методичні вказівки і контрольні роботи до курсу "Прикладна механіка" [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.051701 ден. та заоч. форми навчання / відп. за вип. Р.В. *Амбарцумянц; ОНАХТ, Каф. теоретичної механіки і машинознавства. – Одеса : ОНАХТ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 34 с. тексту c : o.

Шифр: 621(07)  Авторський знак: А18
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-691/cd-691.pdf

Опис документа

6.

*Агеєва І.М., *Коренман Є.М., *Дьяченко Ю.В.

Конспект лекцій "Стратегічне управління підприємствами галузі" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" / ОНАХТ, Каф. менеджменту і логістики. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): 82 с. тексту c : o.

Шифр: 658(075)  Авторський знак: А23
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-1699/cd-1699.pdf

Опис документа

7.

*Агеєва І.М., *Коренман Є.М., *Дьяченко Ю.В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять "Стратегічне управління підприємствами галузі" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" / ОНАХТ, Каф. менеджменту і логістики. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): 10 с. тексту c : o.

Шифр: 658(07)  Авторський знак: А23
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-1700/cd-1700.pdf

Опис документа

8.

*Агеєва І.М., *Коренман Є.М., *Дьяченко Ю.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи "Стратегічне управління підприємствами галузі" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" / ОНАХТ, Каф. менеджменту і логістики. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): 4 с. тексту c : o.

Шифр: 658(07)  Авторський знак: А23
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-1701/cd-1701.pdf

Опис документа

9.

*Агеєва І.М., *Коренман Є.М., *Пожарчук Ю.В.

Конспект лекцій "Стратегічний менеджмент" [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 7.14010101, 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа". – Одеса : ОНАХТ, 2016. – Електрон. текст. дан.: 85 с. c : o.

Шифр: 658(075)  Авторський знак: А23
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-1776/cd-1776.pdf

Опис документа

10.

*Агунова Л.В.

Методичні вказівки до виконання курсового і дипломного проектів з курсу "Технологія м`яса і м`ясних продуктів" розділ "М`ясожирове виробництво". (Частина 1) [Електронний ресурс] : для студентів напрямів підготовки 6.051701, 7(8).05170104 ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. Л.Г. *Віннікова; ОНАХТ, Каф. технології м`яса, риби і морепродуктів. – Одеса : ОНАХТ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 44 с. тексту c : o.

Шифр: 637.5(07)  Авторський знак: А27
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-1192/cd-1192.pdf

Опис документа

11.

*Агунова Л.В., *Солецька А.Д.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за дисципліною "Фізико-хімічні і біохімічні основи технології м`яса" [Електронний ресурс] : для бакалаврів напряму підготовки 6.051701- харчові технології та інженерія, проф. спрямування - технології зберігання, консервування та переробки м`яса, ден. і заоч. форм навчання / відп. за вип. Л.Г. *Віннікова; ОНАХТ, Каф. технології м`яса, риби і морепродуктів. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 49 с. тексту c : o.

Шифр: 637.5(07)  Авторський знак: А27
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-1601/cd-1601.pdf

Опис документа

12.

*Азарова Н.Г.

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за ОКР "спеціаліст" спец. 7.0517104 "Технології зберігання, консервування та переробки м’яса" ден. і заоч. форм навчання / відп. за вип. Л.Г. *Віннікова; ОНАХТ, Каф. технології м’яса, риби і морепродуктів. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 24 с. тексту c : o.

Шифр: 637.5(07)  Авторський знак: А35
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-1372/cd-1372.pdf

Опис документа

13.

*Азарова Н.Г., *Агунова Л.В.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту за дисципліною "Інноваційні технології галузі" [Електронний ресурс] : для студентів ОКР "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навчання. Галузь знань 18 "Виробництво та технології". Освітня програма "Технології зберігання, консервування та переробки м`яса" / відп. за вип. Л.Г. *Віннікова; ОНАХТ, Каф. технології м’яса, риби і морепродуктів. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – Електрон. текст.: 20 с. c : o.

Шифр: 637.5(07)  Авторський знак: А35
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-1788/cd-1788.pdf

Опис документа

14.

*Азарова Н.Г., *Агунова Л.В.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи за курсом "Технологія м`яса" [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. і заоч. форм навчання / відп. за вип. Л.Г. *Віннікова; ОНАХТ, Каф. технології м’яса, риби і морепродуктів. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – Електрон. текст.: 15 с. c : o.

Шифр: 637.5(07)  Авторський знак: А35
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-1781/cd-1781.pdf

Опис документа

15.

*Азарова Н.Г., *Агунова Л.В.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Проектування підприємств з основами САПР" [Електронний ресурс] : для студентів проф. напряму 6.051701 ден. заоч. форм навчання / відп. за вип. Л.Г. *Віннікова; ОНАХТ, Каф. технології м’яса і м’ясних продуктів. – Одеса : ОНАХТ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 28 с. тексту c : o.

Шифр: 637.5(07)  Авторський знак: А35
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-88/cd-88.pdf

Опис документа

16.

*Алексашин О.В., *Аванесьянц Г.А., *Опришко О.В.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Основи розрахунку і конструювання типових машин" [Електронний ресурс] : для студентів напрямку підготовки 6.050502 "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. О.І. *Гапонюк; ОНАХТ, Каф. технологічного обладнання зернових виробництв. – Одеса : ОНАХТ, 2013. – 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): 30 с. тексту c : o.

Шифр: 664.7(07)  Авторський знак: А46
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-996/cd-996.pdf

Опис документа

17.

*Алексашин О.В., *Гончарук Г.А., *Опришко О.В.

Методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт з курсу "Технологічне обладнання для зберігання та переробки зерна" і "Тара та пакування" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 7.05050313 і 8.05050313 ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. О.І. *Гапонюк; ОНАХТ, Каф. технологічного обладнання зернових виробництв. – Одеса : ОНАХТ, 2015. – 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): 42 с. тексту c : o.

Шифр: 664.7(07)  Авторський знак: А46
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-1331/cd-1331.pdf

Опис документа

18.

*Алексашин О.В., *Ульяніцький А.В., *Опришко О.В.

Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування з курсу "Технологічне обладнання для зберігання та переробки зерна" [Електронний ресурс] : для студентів напрямку підготовки 6.050502 "Інженерна механіка", та спец. 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. та заоч. форми навчання / відп. за вип. О.І. *Гапонюк; ОНАХТ, Каф. технологічного обладнання зернових виробництв. – Одеса : ОНАХТ, 2013. – 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): 48 с. тексту c : o.

Шифр: 664.7(07)  Авторський знак: А46
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-995/cd-995.pdf

Опис документа

19.

*Алексашин О.В., *Шипко І.М., *Опришко О.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Машини-автомати і потокові лінії" [Електронний ресурс] : для студентів проф. напрямку 6.050502 ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. О.І. *Гапонюк; ОНАХТ, Каф. технологічного обладнання зернових виробництв. – Одеса : ОНАХТ, 2009. – 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): 32 с. тексту c : o.

Шифр: 664.7(07)  Авторський знак: А46
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd-85/cd-85.pdf

Опис документа

20.

*Сторожук В.М., *Манолі Т.А., *Нікітчіна Т.І., *Мірошніченко О.М.

Альбом роздаточного матеріалу по курсу "Технологія консервування м`яса та риби" розділ "Технологія консервування риби" [Електронний ресурс] : для студентів, які навчаються за навчальними планами бакалаврів спец. усіх форм навчання / за ред. В.Н. Сторожук, відповід. за вип. А.Т. *Безусов; ОНАХТ, Каф. технології консервування. – Одеса : ОНАХТ, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 33 с. тексту c : o.

Шифр: 664.9(07)  Авторський знак: А55
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія в локальній мережі: //Slibrary/metmats/cd62-1/cd62-1.pdf

Опис документа

Сторінка з результатами: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11