Науково-технічна бібліотека
Одеської національної академії харчових технологій

Умови пошуку
Вид документа включаючи ( Автореферат )

Результати 1 - 20 від загального числа 1669

1.

Абд Эль Басир Шараф Эль Сайед Имам

Повышение качества и совершенствование технологии консервированных соевых бобов[Текст] : автореф...канд. тех. наук:05.18.13-технология консервированных пищевых продуктов / Абд Эль Басир Шараф Эль Сайед Имам; науч. рук. Б.Л.Флауменбаум, А.Л.Фельдман. – Одесса : ОТИПП им.М.В.Ломоносова, 1981. – 23 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А13
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/AbdAlBasir/AbdAlBasir.pdf

Опис документа

2.

Абдель Галиль Дахи Али

Исследование способов интенсификации процессов стерилизации и охлаждения томатной пасты в крупной консервной жестяной таре[Текст] : автореф...канд. тех. наук: 05.18.12-процессы и технология пищевых производств / науч. рук. М.Я.Дикис, Б.Л.Флауменбаум. – Одесса : ОТИПП им.М.В.Ломоносова, 1975. – 32 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А13
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/AbdelGalilAliDahi/AbdelGalilAliDahi.pdf

Опис документа

3.

Абдулазиз Абду Яхья Аббас

Отримання та використання глюкозооксидази в технології харчових продуктів [Текст] : автореф. дис... канд. тех. наук: 03.00.20-біотехнологія; захист 22.06.2007 / наук. кер. А.Т.Безусов. – Одеса : ОНАХТ, 2007. – 20 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А13
Кількість примірників:  2   У наявності:  2
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/abdulaziz/abdulaziz.pdf

Опис документа

4.

Абрамов А.И.

Исследование технологического процесса обогащения комбикормов в Латвийской ССР [Текст] : автореф...канд. тех. наук / науч. рук. Я.Н.Куприц. – М. : Московский технологич. ин-т пищевой пром-ти, 1966. – 26 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А16
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/abramov/abramov.pdf

Опис документа

5.

Абу Айаш Т. А.

Розробка методу фрактального стискування відеопотоків в автоматизованих системах управління хірургічними операціями [Текст] : автореф. дис...канд. тех. наук: 05.13.06- автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології: захист 29.12.2005 / наук. кер. Г.М. Востров; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2005. – 20 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А17
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/AbuAyash/AbuAyash.pdf

Опис документа

6.

Аванесьянц А.Г.

Исследование автоматического клиномерного вариатора с центробежным регулятором для стабилизации скорости исполнительного органа [Текст] : автореф...канд. тех. наук: 05.02.02-машиноведение и детали машин; защита 17.01.1975 / науч. рук. В.Ф.Мальцев, П.А.Ковалев. – Одесса : ОТИПП им.М.В.Ломоносова, 1974. – 24 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А18
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/avanesynsA/avanesynsA.pdf

Опис документа

7.

Аванесьянц Г.А.

Силовий розрахунок та швидкодія автоматичних клинопасових варіаторів [Електронний ресурс] : автореф. дис...канд. тех. наук: 05.02.02 – машинознавство: захист 20.02.2004 / наук. кер. Г.В. *Архангельський; Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2003. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 22 с. тексту.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А18
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/avanesyns/avanesyns.pdf

Опис документа

8.

Авдеев Е.С.

Экспериментальное исследование и установление технико-эксплуатационных характеристик панельной системы охлаждения на рыбопромысловых рефрижераторных судах [Текст] : автореф...канд. тех. наук; защита 05.05.1967 / Авдеев Е.С.; науч. рук. С.Г.Чуклин. – Одесса : ОТИПХП, 1967. – 16 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А18
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/avdeev/avdeev.pdf

Опис документа

9.

Авершина А.С.

Удосконалення технології напою кисломолочного для дитячого харчування "Біолакт" [Текст] : автореф. дис...канд. тех. наук: 05.18.04 - технологія м`ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів: захист 20.11.14 / наук. керівник Н.А. Ткаченко; Одес. нац. академія харч. технологій. – Одеса : ОНАХТ, 2014. – 20 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А19
Кількість примірників:  2   У наявності:  2
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/Avershyna/Avershyna.pdf

Опис документа

10.

Аветисов А.Г.

Исследование работы поршневых колец нефтепромысловых компрессоров [Текст] : автореф...канд. тех. наук / науч. рук. С.В.Юревский. – Баку : Азербайджанский ин-т нефти и химии им.М.Азизбекова, 1967. – 15 с.

Шифр: автореф  Авторський знак: А19
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/avetisov/avetisov.pdf

Опис документа

11.

Аветисян К.В.

Удосконалення технології двошарового желейного мармеладу з використанням крохмальних сиропів [Текст] : автореф. дис...канд. тех. наук: 05.18.01 - технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів: захист 30.11.15 / науч. керівник К.Г. Іоргачова. – Одеса : ОНАХТ, 2015. – 23 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А19
Кількість примірників:  2   У наявності:  2
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/Avetisian/Avetisian.pdf

Опис документа

12.

Авчухов В.В.

Экспериментальное исследование аэродинамических сопротивлений в решетчатых поперечно обтекаемых пучках труб [Текст] : автореф...канд. тех. наук; защита 13.11.1967 / науч. рук. А.А.Зингитис. – Рига : Рижский политехнич. ин-т, 1967. – 12 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А22
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/avchukhov/avchukhov.pdf

Опис документа

13.

Агапова Е.В.

Витамин Р из листьев чая. Технологическая разработка способа получения и исследования в области комплексного использования сырья [Текст] : автореф...канд. тех. наук; защита 1966 / Агапова Е.В.; науч. рук. М.Н.Запрометов. – М. : Московский ин-т пищевой пром-ти, 1965. – 20 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А23
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/agapova/agapova.pdf

Опис документа

14.

Агунова Л.В.

Розробка технології м`ясних паштетів з функціональними ингредієнтами [Текст] : автореф. дис...канд. тех. наук: 05.18.04- технологія м`ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів: захист 13.12.2012 / наук. кер. Л.Г.Віннікова; ОНАХТ. – Одеса : ОНАХТ, 2012. – 19 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А27
Кількість примірників:  2   У наявності:  2
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/agunova/agunova.pdf

Опис документа

15.

Адамовский А.А.

Принципы формирования сложноструктурированных абразивов на основе тугоплавких соединений и сверхтвердых материалов и разработка высокоэффективного абразивного инструмента [Текст] : автореф...д-р тех. наук: 05.02.01-метариаловедение; защита 31.05.2004 / науч. конс. Ю.В.Найдич. – К. : НАН Украины, ин-т проблем материаловедения им.И.Н.Францевича, 2004. – 40 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А28
Кількість примірників:  2   У наявності:  2
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/adamovskyA/adamovskyA.pdf

Опис документа

16.

Адамовский В.И.

Экспериментальное исследование кризиса теплообмена и гидравлического сопротивления при больших скоростях течения жидкости, нагретой до температуры насыщения [Текст] : автореф...канд. тех. наук: 05.02.01-материаловедение; защита 31.05.2004 / науч. рук. С.С. Кутателадзе. – Новосибирск : АН СССР, Сибир. отд., Совет секции технич. наук Объед. ученого совета по физ.-мат. и тех. наукам, 1967. – 16 с.

Шифр: автореф  Авторський знак: А28
Кількість примірників:  2   У наявності:  2
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/adamovskyV/adamovskyV.pdf

Опис документа

17.

Аданяева Р.В.

Синтез и свойства фосфорных эфиров рибофлавина [Текст] : автореф...канд. тех. наук: 072-органическая химия / Аданяева Р.В.; науч. рук. В.М.Березовский. – М. : Московский технолог. ин-т пищевой пром-ти, 1969. – 26 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А28
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/adanyeva/adanyeva.pdf

Опис документа

18.

Адомас Р.Л.

Исследование явления всаливания жирных монокарбоновых кислот в их водных растворах [Текст] : автореф...канд. тех. наук / науч. рук. И.Н.Ципарис. – Каунас : Каунасский политех. ин-т, 1967. – 14 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А31
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/adomas/adomas.pdf

Опис документа

19.

Азарова Н.Г.

Совершенствование процесса предварительной обработки скорлупы при производстве консервированных яичных продуктов [Текст] : автореф...канд. тех. наук: 05.18.13-технология консервированных пищевых продуктов / науч. рук. В.В.Корнараки, О.А.Кириленко. – Одесса : ОТИПП им.М.В.Ломоносова, 1990. – 16 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А35
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/azarova/azarova.pdf

Опис документа

20.

Азбель Д.С.

О роли гидродинамических факторов в барботажных процессах нефтехимического синтеза [Текст] : автореф...д-р тех. наук / Азбель Д.С. – М. : Московский ордена Ленина химико-технолог. ин-т им.Д.И.Менделеева, 1966. – 21 с.

Шифр: Автореф  Авторський знак: А35
Кількість примірників:  1   У наявності:  1
Електронна версія:
http://library.onaft.edu.ua/metmats/avtoreferats/azbel/azbel.pdf

Опис документа

Сторінка з результатами: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11