Науково-технічна бібліотека

Одеської національної академії харчових технологій

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Замовлення літератури
КЦВ ОНАХТ
ONAFT4Ref
Зараз на сайті: 15
Сьогодні: 69
Вчора: 209
На поточному тижні: 997
На минулому тижні: 1196
У поточному місяці: 4126
У минулому місяці: 6949
Всього: 607980

ГОСТи та ДСТУ для оформлення дипломних (курсових) проектів та дисертацій

 

ГОСТи та ДСТУ загального використання

 

 • ДСТУ ГОСТ 2.001:2006 Єдина система конструкторської документації. Загальні положення (ГОСТ 2.001-93, IDT) (Скачати)

 • ГОСТ 2.002-72 ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании (Чинний)(Скачати)

 • ДСТУ Б А.2.4-35:2008 Система проектної документації для будівництва. Нормоконтроль проектної документації (Скачати)

 • ДСТУ ГОСТ 2.052:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронна модель виробу. Загальні положення (ГОСТ 2.052-2006, IDT). (Скачати)

 • ДСТУ ГОСТ 2.053:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронна структура виробу. Загальні положення (ГОСТ 2.053-2006, IDT) (Скачати)

 • ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам (Чинний)(Скачати)

 • ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия (Чинний)(Скачати)

 • ГОСТ 2.601:2006 ЄСКД. Експлуатаційні документи (Скачати)

 • ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов (Чинний)(Скачати)


ГОСТи та ДСТУ, повязані з оформленням розрахунково-пояснювальної записки

 

 • ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ (Чинний) (Скачати)

 • ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронні документи. Загальні положення (ГОСТ 2.051-2006, IDT) (Скачати)

 • ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов (Скачати)

 • ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Стадии разработки (Скачати)

 • ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Єдина система конструкторської документації. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, IDT)(Скачати)

 • ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (Скачати)

 • ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы (Скачати)

 • ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов (Скачати)

 • ГОСТ 15.016-2016 ЕСКД. Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению (Скачати)

 

ГОСТи та ДСТУ, повязані з оформленням графічної частини проекту

 

 • ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам (Скачати)

 • ГОСТ 2.119-2013 ЕСКД. Эскизный проект (Скачати)

 • ГОСТ 2.120-2013 ЕСКД. Технический проект  (Скачати)

 • ГОСТ 2.125-2008 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских документов. Общие положения  (Скачати)

 • ДСТУ Б А.2.4-2-95 Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту (ГОСТ 21.204-93)(Скачати)

 • ДСТУ Б А.2.4-3-95 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів (ГОСТ 21.408-93)(Скачати)

 • ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації(Скачати)

 • ДСТУ Б А.2.4-6-95 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів (ГОСТ 21.508-93) (Скачати)

 • ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень(Скачати)

 • ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів(Скачати)

 

Загальні правила виконання креслень

 

 • ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы (Скачати)

 • ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы (Скачати)

 • ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (Скачати)

 • ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения (Скачати)

 • ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах (Скачати)

 • ДСТУ ГОСТ 2.307:2013 ЄСКД. Нанесення розмірів і граничних відхилів (ГОСТ 2.307-2011, ІDT) (Скачати)

 • ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей (Скачати)

 • ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки (Скачати)

 • ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы (Скачати)

 • ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений (Скачати)

 • ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъёмных соединений (Скачати)

 • ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий (Скачати)

 • ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощённые и условные крепёжных деталей (Скачати)

 • ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц (Скачати)

 • ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощённого нанесения размеров отверстий (Скачати)

 • ГОСТ 2.320-82 ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов (Скачати)

 • ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные (Скачати)

 • ДСТУ ISO 128-1:2005 (ISO 128-1:2003, IDТ) Національний стандарт України. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 1. Передмова та покажчик понять стандартів ISO серії 128 (Скачати)

 • ДСТУ ISO 128-21:2005 (ISO 128-21:1997, IDТ) Національний стандарт України. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення Частина 21. Лінії, виконані автоматизованим проектуванням (Скачати)

 • ДСТУ ISO 128-30:2005 (ISO 128-30:2001, IDТ) Національний стандарт України. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення Частина 30. Основні положення про види (Скачати)

 • ДСТУ ISO 128-40:2005 (ISO 128-40:2001, IDТ) Національний стандарт України. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Загальні принципи оформлення. Частина 40. Основні положення про розрізи та перерізи (Скачати)

 • ДСТУ ISO 129-1:2007 (ISO 129-1:2004, IDТ) Національний стандарт України. Кресленики технічні. Проставлення розмірів і допусків. Частина 1. Загальні принципи (Скачати)

 • ДСТУ ISO 3098-0:2006 (ISO 3098-0:1997, IDТ) Національний стандарт України. Документація на технічні вироби. Шрифти. Частина 0. Загальні вимоги (Скачати)

 • ДСТУ ISO 3098-2:2007 (ISO 3098-2:2000, IDТ) Національний стандарт України. Документація на технічні вироби. Шрифти. Частина 2. Латинська абетка, цифри і знаки (Скачати)

 • ДСТУ ISO 3098-3:2007 (ISO 3098-3:2000, IDТ) Національний стандарт України. Документація на технічні вироби. Шрифти. Частина 3. Грецька абетка (Скачати)

 • ДСТУ ISO 3098-4:2007 (ISO 3098-4:2000, IDТ) Національний стандарт України. Документація на технічні вироби. Шрифти. Частина 4. Діакритичні і окремі знаки латинської абетки (Скачати)

 • ДСТУ ISO 3098-5:2007 (ISO 3098-5:1997, IDТ) Національний стандарт України. Документація на технічні вироби. Шрифти. Частина 5. Написання латинської абетки, цифр і знаків засобами автоматизованого проектування (Скачати)

 • ДСТУ ISO 3098-6:2007 (ISO 3098-6:2000, IDТ) Національний стандарт України. Документація на технічні вироби. Шрифти. Частина 6. Кирилична абетка (Скачати)

 • ДСТУ ISO 5455:2005 (ISO 5455:1979, IDТ) Національний стандарт України. Кресленики технічні. Масштаби (Скачати)

 • ДСТУ ISO 5457:2006 (ISO 5457:1999, IDТ) Національний стандарт України. Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати (Скачати)

 

Позначення умовні графічні у схемах

 

 • ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (Скачати)

 • ДСТУ ГОСТ 2.702:2013 ЄСКД. Правила виконання електричних схем (ГОСТ 2.702-2011, IDT) (Скачати)

 • ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения (Скачати)

 • ГОСТ 2.747-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений (Скачати)

 • ГОСТ 2.781-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные (Скачати)

 • ГОСТ 2.788-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты выпарные (Скачати)

 • ГОСТ 2.789-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты теплообменные (Скачати)

 • ГОСТ 2.790-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты колонные (Скачати)

 • ГОСТ 2.791-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Отстойники и фильтры (Скачати)

 • ГОСТ 2.792-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты сушильные (Скачати)

 • ГОСТ 2.793-79 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. Общие обозначения (Скачати)

 • ГОСТ 2.794-79 ЕСКД. Обозначения условные графические. Устройства питающие и дозирующие (Скачати)

 • ГОСТ 2.795-80 ЕСКД. Обозначения условные графические. Центрифуги (Скачати)

 • ГОСТ 2.796-95 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы вакуумных систем (Скачати)

 

Макетний метод проектування

 

 • ГОСТ 2.801-74 ЕСКД. Макетный метод проектирования. Геометрическая форма, размеры моделей (Скачати)

 • ГОСТ 2.802-74 ЕСКД. Макетный метод проектирования. Техническая информация на рабочем макете (Скачати)

 • ГОСТ 2.803-77 ЕСКД. Макетный метод проектирования. Требования к конструкции и размерам макетов и моделей (Скачати)

 • ГОСТ 2.804-84 ЕСКД. Макетный метод проектирования. Техническое содержание рабочего макета (Скачати)