Науково-технічна бібліотека

Одеської національної академії харчових технологій

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Замовлення літератури
КЦВ ОНАХТ
ONAFT4Ref
Зараз на сайті: 13
Сьогодні: 65
Вчора: 209
На поточному тижні: 993
На минулому тижні: 1196
У поточному місяці: 4122
У минулому місяці: 6949
Всього: 607976

Правила користування науково-технічною бібліотекою

 

Право користуватися бібліотекою мають студенти, аспіранти, магістри, професорсько-викладацький склад, працівники структурних підрозділів академії, слухачі центру довузівської підготовки, учні ліцеїв, коледжів, що мають угоду про співробітництво з зво, а також студентам, співробітникам, спеціалістам інших освітніх установ, організацій і підприємств, стороннім особам.

Читачі мають право:
– отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову літературу, видання на електронних носіях на абонементах, в читальних залах, у філіях;
– користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими бібліотечними послугами.

Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і в залежності від книгозабезпеченності.

Наукова література видається:
– професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10-15 примірників строком на місяць з правом подовження не більш 2-х строків;
– студентам – до 10 видань (денної форми навчання на 15 днів, заочної форми навчання – на місяць) з правом подовження на один строк;
– іншим категоріям читачів – до 5 примірників на 15 днів з правом подовження на один строк.

Художня література видається:
– у кількості не більш 3 примірників строком на 15 днів з правом подовження на один строк.

Книжки підвищеного попиту, електронні та особливо цінні матеріали видаються читачеві в читальному залі.

Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський (аспірантський) квиток, документ слухачів ФПО до відділу навчальної літератури (корп. А, ауд. 137/9) та наукової літератури (корп. А, ауд. 137/8).

На підставі поданих документів читачу видається квиток і заповнюється читацький формуляр. Читацький квиток є єдиним документом, на підставі якого здійснюється обслуговування в бібліотеці. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, взяту під нього. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат (сплативши його вартість згідно прейскуранту платних послуг).

Читачі зобов’язані:
– дбайливо ставитися до книжок та інших матеріалів, одержаних із фондів бібліотеки;
– додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть відповідальність згідно з законодавством України. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними.

При неможливості замінити читач повинен зробити ксерокопію цього видання.

При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами визначеними каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку.

Читачі, що закінчили академію, до отримання диплому повинні повністю розрахуватися з бібліотекою, підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури і повернути читацький квиток.